NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktivity

Aktivity AOZPO

Zozmnam aktivít a činnosti Asociácie organizácii zdravotne postihnutých občanov SR za uplynule roky. krátky súhrn činností a aktivít.

Príjmanie žiadosti o príspevok na zákupenie kompenzačnej alebo zdravotnej pomôcky je dočasne pozastavené

Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov ako správca účtu Slovensko bez bariér pozastavila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prijímanie žiadosti o príspevok.

Prednášky o právach občanov prispeli k ratifikácii

V týchto dňoch prebieha v slovenskom parlamente ratifikácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. práve na túto problematiku bola zameraná séria predenášok ktorú Asociácia zorganizovala z finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti v termíne od septembra roku 2009 do februára 2010.

Projekt AOZPO SR v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti - Aktualizované 4.11. 2009

AOZPO SR rozbieha projekt zameraný na podporu začleňovania zdravotne postihnutých občanov. Projekt vznikol ako aktivita Asociácie za podpory Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Dni duševného zdravia – DNI NEZÁBUDIEK

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa rozhodla LDZ pokračovať v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do bežného života, k rodinám a k práci.

Žilina bez bariér

Pozývame všetkých , ktorí svojou účasťou podporia snahu zdravotne postihnutých o debarierizáciu našej Žiliny

VI. etapa projektu projektu „Samospráva a Slovensko bez bariér"

vzhľadom na veľmi dobré skúsenosti z minulosti dovoľte, aby sme Vás opätovne informovali o prbiehajúcej VI. etape projektu „Samospráva a Slovensko bez bariér".

Aktivity členov AOZPO

Kalendár akcií členských organizácií AOZPO SR - druhý polrok roku 2009.

PARTNERI