NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Záverečná konferencia Projektu V4

Záverečná konferencia k projektu: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4 sa konala 3. novembra 2017.

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR v rámci projektu o uplatňovaní  dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v krajinách V4, na záverečnej Medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 3. novembra 2017, odprezentovala nielen výsledky analýzy  zo záverov predchádzajúcich štyroch okrúhlych diskusných stolov, ale účastníci konferencie, na ich základe schválili aj Výzvu vládam všetkých štyroch Vyšehradských krajín na urýchlené prijatie konkrétnych opatrení v záujme efektívnej implementácie dokumentu OSN: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na záverečnej konferencii sme privítali viacerých predstaviteľov nášho politického a spoločenského života. Potešila nás účasť veľvyslankyne ČR, jej excelencie Lýdie Klausovej, ako aj europoslancov: Eduarda Kukana a patrónky nášho projektu,  Janky Žitňanskej. Vzhľadom na zdravotné problémy a blízke voľby do krajských samosprávnych orgánov., sa nám niektoré poslankyne NR SR ospravedlnili a poslali na konferenciu svoje asistentky. Z krajín V4 sa zúčastnila delegácia z ČR a z Maďarska. Poľskí partneri sa ospravedlnili zo  zdravotných problémov a pre nepriazeň počasia. Privítali sme tiež zástupcov MVO osôb so zdravotným postihnutím. Za rezorty MZ SR, MPSVaR SR a MŠVVŠ SR sa konferencie aktívne zúčastnili prednášajúci (pozri program).

Program konferencie, záverečnú správu, fotodokumentáciu  a Výzvu vládam V4 si môžete pozrieť na stranke www.aozpooz.sk/projekt V4.

PARTNERI