NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktuality

Dni otvorených dverí.

POZOR !! Asociácia v rámci dní dobrovolníctva pripravuje vo svojich priestoroch, na Benediktiho ul. č.5 (vedľa Slov. rozhlasu - pyramída), v dňoch 18. sept. 2015 (piatok) v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. a 19. sept. 2015 (sobota) v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.)

Stretnutie zástupcov občanov so ZP s prezidentom A. Kiskom

AOZPO SR, ktorej súčasťou je aj projekt „Slovensko bez bariér“, iniciovala stretnutie zástupcov občanov so zdravotným postihnutím s p. prezidentom A. Kiskom za účelom poskytnutia informácií o problémoch, ktoré sťažujú život osobám s rôznym druhom zdravotného postihnutia, riešenia ktorých sa nám na systémovej úrovni dlhodobo nedarí presadiť. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 8. júla 2015. Účastníkmi stretnutia za občanov so ZP boli: M. Orgonášová, B. Mamojka, M. D. Sedláková, M. Nemeček a I. Míšová

Chceme pomáhať, ale bez Vás to nezvládneme.

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) už od r. 1994 obhajuje a presadzuje záujmy občanov so ZP a pomáha im v ich integrácii do všetkých oblastí spoločenského života. Zlepšovanie životných podmienok osôb so ZP presadzuje cestou ovplyvňovania legislatívy v oblasti tvorby podmienok pre možnosť uplatňovania si ľudských práv aj osobami s ťažkým ZP.

VIII. etape súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015.

Dňa 05. 06. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie XXVI. snemu Únie miest Slovenska za prítomnosti vyše 100 účastníkov. Pozvanie prijali vysokí ústavní činitelia, predstavitelia a zástupcovia ústredných orgánov, parlamentných strán, územnej samosprávy, domácich a zahraničných nadácií, partnerských združení, diplomatického zboru. Jedným bodom programu bola Výzva k účasti na VIII. etape súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“.,

Pozvánka na koncert

Milí priatelia a priaznivci, srdečne pozývame vás a vašich známych na benefičný koncert Komorného orchestra TECHNIK, ktorý sa uskutoční v stredu, 17. júna 2015 o 18.00 hod. v Moyzesovej sieni, Gondova 2 (vchod z Vajanského nábrežia), Bratislava

Zasadnutie predsedníctva

Zasadnutie predsedníctva Asociácie organizácie zdravotne postihnutých občanov Slovenska sa konalo 29 apríla 2015. Zaoberala sa zmenou štatutára.

V roku 2011 sme rozdelili sme 30 tisíc eur

Začiatkom roka 2012 sme vyúčtovali II. ročník zbierky „Žiť bez bariér“ , ktorý finančne podporila Nadácia VÚB. Táto aktivita je súčasťou nášho dlhodobého projektu Slovensko bez bariér. Naša asociácia chce aj takto pomôcť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žiť plnohodnotným životom, dosiahnuť najvyššie možné vzdelanie, získať prácu a tým si zvýšiť kvalitu života. Aj napriek zdravotným obmedzeniam. Aj z týchto zdrojov asociácia pomohla odstraňovať bariéry v životnom prostredí, ktoré komplikujú bežný život a takisto sme podporili finančnými príspevkami zakúpenie kompenzačných pomôcok.

Poďakovanie

Ďakujeme nášmu sponzorovi ZSE za mimoriadnu ústretovosť a rýchlu pomoc a porozumenie s ktorým nám vyšla v ústrety pri zlepšovaní kvality života osôb so ZP.

Prvé semináre o Dohovere sa uskutočnili

Projekt „Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím do činnosti samospráv“., ktorý realizuje K8 v spolupráci s Asociáciou organizácií zdravotne postihnutých osôb ma za sebou prvú polovicu akcií. Po úvodnom workshope, ktorý sa uskutočnil 11.11.2011 v Bratislave sa už konali prvé 4 výjazdné semináre v krajských mestách Košice ( 1. decembra ) , Prešov ( 2. decembra ) , Žilina ( 15. decembra ) a Trenčín (16. decembra ). Na semináre sú pozívaní pracovníci úradov krajských miest, ale sú otvorené aj záujemcov z radov verejnosti, hlavne organizácií zastupujúcich zdravotne postihnutých občanov.

O právach občanov so zdravotným postihnutím sa školia pracovníci samosprávy.

Asociácia organizácií osôb so zdravotným postihnutí v spolupráci so záujmové združenie Hlavného mesta SR Bratislava a krajských miest Slovenskej republiky K8 pripravila a realizuje cyklus prednášok a pracovných stretnutí v jednotlivých krajských mestách . Prednášky sú zamerané na témy týkajúce sa povinnosti samosprávy vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím .

Pomáha zákon zdravotne postihnutým ?

Pod týmto názvom nájdete v prílohe denníka Pravda – Užitočná Pravda sériu článkov zameraných na problematiku života zdravotne postihnutých občanov. Celú prílohu aj s článkami nájdete po kliknuti na tento odkaz.: Užitočná Pravda.

Pre všetkých, ktorí majú chuť učiť sa a pracovať.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v spolupráci so spoločnosťou IBM vyhlasuje v poradí už tretí nábor ľudí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho kurzu anglického jazyka zameraného na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce. Tak neváhajte a prihláste sa.

Vyhodnotenie pomoci z grantu VÚB

Koncom minulého mesiaca sme uzavreli poskytovanie pomoci. z Grantu VÚB ktorý xsme získali v roku 2009. Celkov bolo prerozdelených 30 000 €. Uspokojili sme 65 žiadosti. V septembri roku 2010 začíname nové kolo pomoci v projekte Slovensko bez bariér

Dohovor OSN o právach občanov so ZP vyšiel v Zbierke zákonov

Dňa 10. júla 2010 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z.z. a 318/2010 Z.z. (čiastky 122 a 123 Zbierky zákonov).

PRISPEJTE 2% NA ÚČET SLOVENSKA BEZ BARIÉR!

Znova po roku sa obraciame na Vás, ľudí ktorí majú osobnú skúsenosť s problémom zdravotne postihnutých občanov ako aj na tých, ktorí majú srdce na správnom mieste aby svojim i 2% z dane prispeli na účet Slovensko bez bariér. Pomôžete tým tým ktorí to potrebujú. Postup darovania 2% z daní nájdete v sekcii 2% z daní.

Prednášky o právach občanov prispeli k ratifikácii

V týchto dňoch prebieha v slovenskom parlamente ratifikácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. práve na túto problematiku bola zameraná séria predenášok ktorú Asociácia zorganizovala z finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti v termíne od septembra roku 2009 do februára 2010.

Pomáhame tam, kde je to potrebné.

Žijú medzi nami. Žijú svoje obyčajné životy plné malých radostí a veľkých starostí. sú znevýhodnení , dene sa strtávajú s bariérami a to neilen architektovickými...Je na nás ako sa ktomu postavíme. Cieľom aktivity a účtu Slovensko bez bariér je okrem upozorňenia na bariéry v živote zdravotne postihnutých spoluobčanov, je aj finančná výpomoc tím ktorý to potrebujú a nemôžu si to dovoliť.

Slovensko bez bariér 2008- 2009

Ukončili sme 10 ročník súťaže Slovensko bez bariér. Vyhlasujeme 11. ročník pre všetkky samosprávy aj firmy , ktorím život našich zdravotne postihnutých občanov nieje ľahostajný.j

Zákon o cestovaní zdravotne postihnutých občanov - informácia o novej legislatíve

Pretože medzi cestujúcou verejnosťou sú aj ľudia so zdravotným postihnutím, niektoré časti tohto zákona sa ich dotýkajú pri využívaní tohto druhu dopravy. Zákon hlavne ustanovuje vytváranie podmienok pre cestovanie zdravotne postihnutých cestujúcich na dráhach, ďalšie podmienky prepravy riešia prepravné poriadky jednotlivých dopravcov.

Žiadosť o príspevok na zakúpenie kompennzačnej alebo zdravotnej pomôcky

Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov ako správca účtu Slovensko bez bariér vyzýva občanov so zdravotným postihnutím aby si požiadali o finančný doplatok na zdravotnú alebo kompenzačnú pomôcku z účtu Slovensko bez bariér.

<< | 1 | 2 | 3 | >>

PARTNERI