NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Aktivity členov AOZPO

Nezábudka   - občianske združenie pre pre pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi                                  

 Júl                                  Veľká letná Slávnosť

 December                       Mikulášske stretnutie

 Celý rok priebežne         Rehabilitačné plávanie a hipoterapia pre zdravotne postihnuté deti

 

 

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov

 

 

 Letné mesiace               Sociálna rehabilitácia telesne a ťažko telesne postihnutých detí

                                      s rodičmi v hoteli Máj v Piešťanoch      

 

Letné mesiace                Sociálna rehabilitácia pre dospelých 

 

Jún – Júl                        Majstrovstvá SR v šachu telesne postihnutých športovcov

 

Júl – August                  Rekreácia v RELAX Štúrovo – týždňový kurz plávania, preteky

 

15. August                     Celoslovenský seminár v Nitre

 

Október                         Šachový turnaj RAPID o Pohár predsedu organizácie

 

Október                        II: Župná paralympiáda v Hlohovci

 

                                     Športové a rekreačné akcie vozíčkarov – atletika, jazda na vozíčkoch,

                                     stolný tenis, výlety mikrobusom

 

                                     Výročná členská konferencia organizácie

 

 

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov

 

Október                           Svetový deň psoriázy

 

 

 

 

Premeny

 

 

August – September     Celoslovenský rekondičný pobyt Šírava

 

August                          Medzinárodná športová súťaž pre ľudí s duševnými ťažkosťami EASY 

                                     CUP ( Wales)

 

                                     Pacientská advokácia a školenia v ďalších regionálnych združeniach

                                     Besedy na školách – spolupráca s Integra , oz Michalovce

 Október                        Celoslovenská výstava výtvarných diel a fotografií s medzinárodnou   

                                      účasťou

 Október                        Celoslovenská verejná finančná zbierka „ Nezábudka“ – podpora ligy

                                      Za duševné zdravie

 

Asociácia Marfanovho syndrómu

 Júl – August                 príprava asociácie na „ Európske stretnutie asociácií Marfan syndrómu

                                      EMSN „ – Nórsko

 September                   účasť „ Európske stretnutie asociácií Marfan syndrómu EMSN“ –                                 

                                    Nórsko

 Október – December   zabezpečenie preventívnych vyšetrení členov v „MARFAN CENTRE“

                                    Bratislava, železničná nemocnica s poliklinikou

 December                    zasadnutie výkonného výboru – zhodnotenie činnosti a plánov

 

 Spoločnosť Downovho syndómu

 4 – 17.7                       rekondičné pobyty II. turnusy vo V. Ružbachoch

                                   Koncert Podhradská - Csanaky – deťom ( nie je stanovený dátum)

 

                                    Beseda so zástupcami MŚ SR – nový školský zákon , integrácia

                                    a študijné programy

 

 

 

Združenie Umenie pomoci  

 

 

September                  nové vydanie publikácie „ Kto sa práve nerodí, zomiera

 

17.10                          Konferencia „ Škola pomoci “

 

17. 10                         Krst novej publikácie „ Náplasť na dušu “

 


Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou Košice

 

 

Letné mesiace            Rekondičný tábor detí s coeliakiou

                                  Vydanie a napísanie monografie Celiakia 2009

 

                                   Stretnutie členov

 

Margarétka – občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny

 

7.7 – 5.8                    rekondično – rehabilitačný pobyt - Grécko

 

29.8                                Halušková party

 

 

Športový klub telesne postihnutých , odvetvie športu Volejbal

 

 

 

November                 Hornický Kankan - Frenštál pod Radhoštěm

 

 

 

 

 

 

 

ZPP Radosť   - združenie príbuzných a priateľov Radosť

 

Jún 2009                    Psychorehabilitačný pobyt – rodinná sociálna trepaia

 

                                Víkendové jednodňové výlety po stopách Slovenských Hradov a Jaskýň

 

                                Hipoterapia

 

                                Návštevy Generálok - Dom Umenia 

                                Workshop rodičov a rodinných príslušníkov

 December                 Vianočný koncert

 

PARTNERI