NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

VI. etapa projektu projektu „Samospráva a Slovensko bez bariér"

 

vzhľadom na veľmi dobré skúsenosti z minulosti dovoľte, aby sme Vás opätovne informovali o prbiehajúcej VI. etape projektu „Samospráva a Slovensko bez bariér" 2008 – 2009.

 

„Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol ešte v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR („AOZPO SR“), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska („ÚMS“), s cieľom aktivizovať spoločnosť k  zlepšeniu životných podmienok pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím do plnohodnotného spoločenského života. Iniciátori projektu uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 600 obcí a miest a z ich podnetu následne organizujú súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“, v rámci ktorej mestá a obce od roku 2005 realizujú konkrétne projekty, s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry.  Je len vecou tvorivej iniciatívy aký problém, resp. nedostatok, príp. zlepšenie kvality života pre našich zdravotne postihnutých spoluobčanov sa rozhodlo mesto, obec, samosprávny kraj vlastnými silami alebo v partnerstve, resp. prostredníctvom mimovládnych či iných právnických osôb riešiť – realizovať, alebo ako donor podporiť. Sme veľmi radi, že na našu výzvu pozitívne reagujú mnohé mestá, obce a viacerí donori, ako aj ďalšie MNO, napr. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga.

 Záštitu nad celým projektom ešte v r. 2006 prevzali podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a Ján Fígeľ, v súčasnosti európsky komisár za Slovenskú republiku. V každom ročníku projektusa k podpore tejto vysoko humánnej aktivity pripojili najvyšší predstavitelia politickéh života Slovenska. Projekt a jeho jednotlivé aktivity podporil aj celý rad ďalších významných osobností kultúrneho a spoločenského života. VI. ročník projektu „ Samospráva a Slovensko bez bariér“ sme boli nútení pre finančnú krízu rozložiť do rokov 2008 a 2009 aby sme udržali dôstojnosť projektu a naplnili všetky jeho ciele

  Vážime trvalú podporu projektu najvyššími politickými a vládnymi predstaviteľmi, ako aj ich podporu našim humanitným a kultúrnym aktivitám, i konkrétnym projektom, zameraným na upevnenie samosprávnej demokracie a občianskej spoločnosti, ktoré realizuje Únia miest Slovenska a Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR aj s  ďalšími partnermi.

 

PARTNERI