NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekt AOZPO SR v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti - Aktualizované 4.11. 2009

 

 
AOZPO SR realizuje projekt zameraný na podporu začleňovania zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti. Projekt vznikol ako aktivita Asociácie za podpory Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Jeho cieľom je prostredníctvom vzdelávacích aktivít vo všetkých krajoch Slovenska zlepšenie informovanosti   širokej   základne   zástupcov   občianskych združení ŤZPO o dokumente OSN. Znenie celého projektu si môžete pozrieť tu:
 
Podpora začlenenia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom vzdelávacích aktivít o dokumente OSN z r. 2006- "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"
 
 

Podľa harmonogramu realizácie  projektu sa v termíne 13 novembra a 20. novembra uskutočnia dalšie zo série workoshopov v mestách Banská Štiavnica a  Nitra.  

Pre záujemcov o účasť na konkrétnych akciách v oboch mestách, prikladáme pozvánky na jednotlivé semináre  (dokumenty na stiahnutie)

Pozvánka na seminár do Banskej Štiavnice na  13.11.2009

Pozvánka na seminár do Nitry na 20.11.2009

Záujemcov o informácie srdečne pozývame  na stretnutie!

PARTNERI