NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Žilina bez bariér

Pozývame  všetkých , ktorí svojou účasťou podporia snahu zdravotne postihnutých o debarierizáciu našej Žiliny. Informácie nájdete na tomto plagátiku.

PARTNERI