NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Dni otvorených dverí.

 

POZOR !! Asociácia v rámci dní dobrovolníctva pripravuje vo svojich priestoroch, na Benediktiho ul. č.5 (vedľa Slov. rozhlasu ), v dňoch 18. sept. 2015 (piatok) v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. a 19. sept. 2015 (sobota) v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.) "Dni otvorených dverí".  Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s predstaviteľmi našej organizácie, s charakterom našej práce a s prípravou najnovších projektov, napr. s vyhodnocovaním celoslovenskej súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér" a s prípravou záverečného Galavečera, kde by bola vítaná aj pomoc dobrovoľníkov .Na túto akciu pozývame Vás všetkých, ale aj dobrovoľníkov, potenciálnych sponzorov a všetkých, ktorí majú záujem o našu činnosť.
Ako viete, Asociácia už  viac ako 20 rokov sa usiluje o to, aby zdravotné postihnutie nebolo celoživotnou tragédiou. Poskytuje odborné sociálno-právne poradenstvo jednotlivcom, organizáciám, inštitúciám, verejným činiteľom, aj laickej verejnosti. V minulosti poskytovala aj finančnú pomoc pri debariérizácii a nákupe kompenzačných pomôcok z účtu "Slovensko bez bariér", ktorý je t.č. prázdny. V tejto tradícii však chceme pokračovať, preto aj touto cestou hľadáme spolupracovníkov a sponzorov. 
Príďte medzi nás aj Vy,  radi sa  s Vami stretneme!!!
 

PARTNERI