NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

AOZPO SR bolo prizvané na medzinárodnú spoluprácu.

 

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR bola prizvaná k spolupráci na medzinárodnom projekte zameranom na zvýšenie samostatnosti občanov so zdravotným postihnutím. Garantom projektu je MUDr. Renáta Lazarová slovenská lekárka dlhodobo pôsobiaca vo Švajčiarsku.
Cieľom projektu Zvýšená samostatnosť v každodennom živote, napriek Projekt je podporovaný nadáciou My Handicap, ktorá ho už propagovala na švajčiarskej aj nemeckej webstránke.
Prvým krokom je identifikácia produktov ktoré sú prekážkou alebo vedú k obmedzeniu samostatnosti ľudí so zdravotným poškodením. Keď sa podarí identifikovať vhodný produkt, budú tvorcovia projektu spolupracovať s výrobcom na jeho vývoji a uvedení na trh. Na to slúži anonymný dotazník zverejnený aj v slovenčine na stránke:
https://de.surveymonkey.com/r/ZSCL8XD
Po vyplnení sa jeho výsledky zhromaždia a vyhodnotia následne autori projektu budú konzultovať s výrobcami týchto pomôcok ich vylepšenie alebo vývoj nových. Prosíme o Vašu spoluprácu na tomto medzinárodnom projekte. Vyplňte uvedený ho odošlite ho.  Výsledky prieskumu môžu pomôcť nám všetkým, môžu motivovať výrobcov a dovozcov k vývoju a výrobe chýbajúcich pomôcok, môžu doplniť sortiment kompenzačných pomôcok na trhu a tak zlepšiť kvalitu života ľudí so ZP.

PARTNERI