NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Seminár o Dohovore

Dňa 6. nov. 2015 sa v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave, uskutočnil medzinárodný seminár na tému  Implementácia dokumentu OSN: „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ (príprava projektu pre V4 - súčasný stav a ako ďalej). Seminár zabezpečovala p. europoslankyňa, Jana Žitňanská v spolupráci s AOZPO SR. Program seminára otvorila Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (EKR)
podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Tému „Rovnaké príležitosti pre ľudí so ZP v krajinách V4 v súvislosti s integráciou do EU“ (informácia o výstupoch projektu po 15 rokoch) prezentovala Mária Orgonášová, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR.  Informácia o aktuálnej situácii v implementácii „Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím“ na Slovensku
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
 O implementácii „Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím“ v Maďarsku rozprávala Agnes Kovács, MEOSZ, Maďarsko. Podobne  o aktuálnej situácii v implementácii „Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím“ v Poľsku predniesla Renata Czech, Centrum Praw Osób Niepelnosprawnych v Poľsku. O situácii v  v Českej republike informoval Ondřej Folk s Národní rada osob se zdravotním postižením, ČR. Rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím očami  mladého, ťažko zdravotne postihnutého človeka, Slovensko priblížil
Martin Bernadič.

Seminár sa skončil o 14 hodine.

PARTNERI