NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Slovensko bez bariér 2015

POZRITE SI GALÉRIU FOTOGRAFIÍ

Dňa 7.12.2015 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých osôb uskutočnil Benefičný Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ pod záštitou J. E. Andrej Kiska, prezidenta SR, Petra Pellegriniho, predsedu NR SR a Digitálneho lídra SR, Jána Figeľa, podpredsedu NR SR, Eriky Jurinovej, podpredsedníčky NR SR, Jany Žitňanskej, europoslankyne za SR, Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia EK v SR a Ivo Nesrovnala, primátora hl. m. SR Bratislavy a prezidenta Únie miest Slovenska
 

V rámci VIII. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015" Správna rada účtu "Slovensko bez bariér" a porota nezávislých odborníkov udelili:

V sekcii A v kategórii "MESTÁ A OBCE"

- DIPLOMY
mestu Holíč, ocenenie prevzal primátor mesta Zdenko Čambal
mestu Levice, ocenenie prevzal primátor mesta Štefan Mišák
mestu Žilina, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Anton Trnovec
mestu Trstená, ocenenie prevzal primátor mesta Juraj Bernaťák
mestskej časti Bratislava Ružinov, ocenenie prevzal starosta Dušan Pekár
mestskej časti Košice Ťahanovce, ocenenie prevzal starosta Ján Nigút

- ČESTNÉ UZNANIE
mestu Banská Bystrica, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Jána Nosku pani Mária Flipová
mestu Stará Ľubovňa, ocenenie prevzal primátor mesta Ľuboš Tomko
mestu Brezno, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Ján Králik

- CENA bez určenia poradia
mestu Zvolen, ocenenie prevzala primátorka mesta Lenka Balkovičová

- HLAVNÁ CENA
mestu Trnava, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Petra Bročku pani Iveta Miterková


V sekcii A v kategórii "VÚC"

- ČESTNÉ UZNANIE
Žilinskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala v zastúpení predsedu Juraja Blanára pani Marta Pauková

- CENA bez určenia poradia
Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ocenenie prevzal podpredseda Ladislav Marenčák

- HLAVNÁ CENA
Bratislavskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala podpredsedníčka Gabriella Németh


V sekcii B v kategórii " DONORI, MÉDIÁ A INTERMEDIÁLNE PROJEKTY"

- ČESTNÉ UZNANIE
Prvej stavebnej sporiteľni, ocenenie prevzal predseda predstavenstva Imrich Béreš
Ladislavovi Munkovi, režisérovi, scenáristovi a dramaturgovi
mestu Nitra, ocenenie prevzal prednosta mestského úradu Igor Kršiak

- CENA bez určenia poradia
o.z. e-Slovensku, ocenenie prevzal prezident Miroslav Drobný

- HLAVNÁ CENA
Rozhlasu a televízii Slovenska, ocenenie prevzal v zastúpení generálneho riaditeľa Václava Miku pán Marcel Hančák


V sekcii B v kategórii " UMELECKÉ PROJEKTY, PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KULTÚRNE INŠTITÚCIE A VZDEL. AKTIVITY"

- ČESTNÉ UZNANIE
Eve Márii Trajterovej, výtvarníčke a poetke
Múzeu a Hradu v Starej Ľubovni, ocenenie prevzal riaditeľ Dalibor Mikulík
Nadácii Pontis, ocenenie prevzal v zastúpení riaditeľky Lenky Surotchak pán Ivan Vanko
Materskej škole pre autistické deti v Šali, ocenenie prevzala riaditeľka Janka Tóthová

- CENA
Mestskej knižnici v Bratislave, ocenenie prevzal riaditeľ Juraj Šebesta


V sekcii B v kategórii " MIMORIADNA CENA"

- ČESTNÉ UZNANIE
Danielovi Brezinovi, spoluzakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“
Matejovi Landlovi, spoluzakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“
Jaroslavovi Pilátovi, spoluzakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“

- CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU IN MEMORIAM
Jozefovi Vachálkovi, ocenenie prevzala Eva Vachálková

- CENA OSOBNOSŤ ROKA
Petrovi Kurhajcovi za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby

- HLAVNá CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU
Márii Orgonášovej za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby

 


 

 

PARTNERI