NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Záverečná správa o zbierke

Na základe našej žiadosti z 21.5.2015, Zákona č. 162/2014 Z.z. nám bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3- 2015/016736 z 29.5.2015vydané povolenie na vykonanie verejnej zbierky. Zverejňujeme záverečnú správu zbierky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERI