NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

2% z dane za r. 2016

Tlačivá na stiahnutie: Potvrdenie a Vyhlásenie

Postupy pri poukazovaní 2% dane pre právnické osobyfyzické osoby a zamestnancov

 

Vážení priaznivci, milí priatelia,

v súvislosti s blížiacim sa termínom podávania daňových priznaní, ročného zúčtovania dane a možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% dane v prospech našej organizácie, Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Naša organizácia vznikla ešte v r. 1994 a od začiatku sa venuje presadzovaniu záujmov a oprávnených požiadaviek ľudí so zdravotným postihnutím, vzdelávaniu širokej verejnosti o možnostiach riešenia ich problémov pri začleňovaní sa do spoločnosti a najmä presadzovaniu zásad tvorby bezbariérového životného prostredia (Asociácia iniciovala a opakovane spoluorganizuje súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“). Okrem toho zo špecifického účtu „Slovensko bez bariér“ Asociácia niekoľko rokov aj finančne podporovala osoby so ZP v hmotnej núdzi pri zabezpečovaní si nevyhnutných kompenzačných pomôcok. V týchto aktivitách by sme radi pokračovali aj naďalej a preto veríme, že aj Vy nás podporíte, aby sme my mohli podporovať tých, ktorým táto podpora urobí život krajším a zmysluplným aj napriek zdravotným znevýhodneniam.  

Budeme vďační za každú formu poskytnutia 2% dane. Všetky finančné prostriedky budú použité iba v prospech zlepšenia kvality života osôb so zdravotným postihnutím. Ak je to možné, prosíme o rozšírenie tejto žiadosti aj medzi Vašich spolupracovníkov, priateľov, známych, spolupracujúce firmy a pod.

ĎAKUJEME ZA VŠETKÝCH, KTORÝM VĎAKA VAŠIM 2 %

BUDEME  POMÁHAŤ !!!

 

 

PARTNERI