NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekty 2015

V r. 2015 Asociácia pripravila niekoľko projektov, projekty však neboli podporené:

Žiadosť na MZV SR o dotáciu na podporu projektu: Právo osôb so zdravotným postihnutím a seniorov žiť v rodine a zotrvať v komunite. (Vzdelávanie verejnosti a pracovníkov miestnych samospráv). Žiadosť bude znova podaná na Ministerstvo spravodlivosti (odbor ľudských práv presunutý),

Žiadosť na MPSVaR SR o dotáciu na podporu rozvoja  sociálnych služieb. Asociácia už veľa rokov poskytuje bezplatne špecializované sociálno-právne poradenstvo. Dotácia nebola poskytnutá, žiadosť bude podaná aj v r. 2016.

Žiadosť na Vyšegradský fond o podporu projektu: „Implementation of "Convention on the rights of Persons with Disabilities" in the Visegrad countries.“. Upravený projekt bude znova předložený k 1. dec. 2016

Žiadosť na nadáciu VÚB o vytvorenie partnerstva a podporenie partnerského projektu „Pre život bez bariér“- v minulosti nám VÚB poskytla finančné prostriedky pre podporu účtu „Slovensko bez bariér“, z  ktorého sme poskytovali finančné príspevky na doplatenie ceny kompenzačných pomôcokŽiadosť bude znova podaná v r. 2016.

Žiadosť na MPSVaR SR o dotáciu na členský príspevok do svetovej organizácie Rehabilitation Internationale (RI). Bola schválená dotácia vo výške 225.- €, neboli podporené žiadne prostriedky na aktivity v rámci členstva (účasť na konferencii, na seminári, alebo workshope).  Asociácia dotáciu neprijala. V budúcom roku sa pokúsime o obnovenie členstva v RI.   

Žiadosť na národnú lotériovú spoločnosť TIPOS o podporu projektu: „Žime spolu bez bariér“ – projekt nebol podporený. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 na projekt: „Doma je doma“ (pilotný vzdelávací projekt na podporu rozvoja komunitných sociálnych služieb v regióne BSK)

PARTNERI