NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekty 2017

Informácie k projektu financovanému z fondu V4 www.visegradfund.org:
Uplatňovanie dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.

 

Projekt V4

PARTNERI