NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

O projekte

       Projekt je financovaný  z fondu V4 (www.visegradfund.org):

 

Informácie k projektu:

Uplatňovanie dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.

S potešením Vás chceme informovať, že na stretnutí Rady ambasádorov bol prijatý náš projekt: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4. Túto informáciu sme dostali z Medzinárodného Vyšehradského fondu 9. febr. 2017.  

Sme presvedčení, že tento projekt vytvorí veľmi dobrý priestor pre konštruktívnu diskusiu a výmenu iskúseností pri implementácii tek významného dokumentu OSN. Prosím, venujte pozornosť  najdôležitejším častiam projektu.  Viac informácií pridáme hneď ako bude grantový kontrakt podpísaný. 

 

PARTNERI