NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Harmonogram projektu

 

Implementačné obdobie projektu01/03/2017–31/12/2017

Jednotlivé fázy:

Fáza

Plánované činnosti

01/03/2017-30/04/2017

  Príprava a organizačné práce s partnermi projektu

20/05/2017-20/05/2017

  Tlačová konferencia v Bratislave

20/05/2017-21/05/2017

 1. a 2. okrúhly diskusný stôl

15/06/2017-16/06/2017

 3. a 4. okrúhly diskusný stôl

01/07/2017-30/09/2017

 Príprava a editovanie bulletinu z diskusií   (slov. a angl. verzia) 

20/10/2017-21/10/2017

 Medzinárodná konferencia a tlačová konferencia , Bratislava

01/11/2017-31/12/2017

  Vyhodnotenie projektu 

 

PARTNERI