NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Získali sme nový projekt!

Práve sme podpísali kontrakt s Vyšehradským fondom na projekt: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.  

Bližšie informácie o projekte sú pod heslom: Projekt V4.   

PARTNERI