NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Pomoc imobilným

Koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa Asociácia stala sprostredkovateľom sponzorského daru nášho spolupracovníka, priateľa a filantropa p. Petra Kurhajca, ktorý sociálnym a zdravotníckym zariadeniam daroval 100 antidekubitálnych matracov.

 

Koncom roka 2016 a v januári 2017 firma Thuasne distribuovala antidekubitálne matrace do zariadení sociálnych služieb a zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré prejavili záujem o túto pomoc. Bezplatné zabezpečenie dodávky, spolu 100 ks antidekubitálnych matracov do rôznych zdravotníckych a sociálnych zariadení sa uskutočnilo vďaka osobnému finančnému daru nášho spolupracovníka, veľkého filantropa, p. Petra Kurhajca, ktorý je predsedom humanitárnej Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, našim dlhoročným podporovateľom a členom Správnej rady účtu „Slovensko bez bariér“.

 

Naša organizácia, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR bola sprostredkovateľom tejto akcie medzi darcom, firmou a konkrétnymi zariadeniami, pretože veríme, že táto akcia pomôže imobilným klientom v prevencii bolestivých preležanín a následných komplikácií a zvýši súčasne aj spokojnosť ošetrujúcich pracovníkov so zdravotným stavom im zverených klientov.

 

Boli by sme radi,  keby obdarovaní (ak to doteraz neurobili a chcú tak urobiť), slová vďaky za tento dar adresovali priamo p. Petrovi Kurhajcovi, najlepšie e-mailom na adresu: peter.kurhajec16@gmail.com.  

PARTNERI