NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Projekt RegioAuto

Ako sme Vás už informovali  e-mailom, ešte koncom  minulého roka nás k spolupráci prizvala p. Klaudia Valušková, konateľka AV Mobility s. r.o. Jej iniciatívu a projekt  „RegioAuto – komunitná regionálna preprava určená na zlepšenie života občanov“ sme privítali a považujeme zabezpečovanie prepravy touto formou  za veľmi užitočné, najmä pre osoby s obmedzeniami pohybu.  Podmienky prevádzkovania  takejto služby  pre občanov sú pre prevádzkovateľa výhodné a preto veríme,  že projekt osloví aj miestne samosprávy a jeho uplatnením mestá prispejú napr. do súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér na roky 2016 - 2017“.  Aktivitou tohto projektu je možné plniť nielen sociálny program prepravnej služby, ale podporiť aj komunitné podnikanie.

V mesiaci marec 2017 by mal projekt štartovať v mestách, ktoré sa do projektu už prihlásili. Dúfame, že prvé pozitívne skúsenosti oslovia aj ďalších, potenciálnych prevádzkovateľov.

Viac sa dozviete na stránke www.regioauto.sk.

PARTNERI