NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Zmeny termínov stretnutí!

Pripravujeme Okrúhle stoly pre projekt V4.

Predovšetkým je tu veľmi dôležitá informácia, museli sme zmeniť termíny oboch stretnutí.

Ubytovanie hostí a tiež obidve stretnutia sa budú konať v novom, veľmi peknom, bezbariérovom hoteli:

Hotel Gallery Central, Bratislava.

https://www.facebook.com/LindnerHotelGalleryCentralBratislava/.

Očakávame účasť 4 zástupcov z každej Vyšehradskej krajiny. Počet je limitovaný na základe rozpočtu pre ubytovanie a cestovné náklady.

1. a 2. okrúhly diskusný stôl sa bude konať 1. a 2. júna 2017 (príchod 31. mája), namiesto 20. a 21. mája 5017.

Prvý deň stretnutia by sme chceli smerovať diskusiu na legislatívu a zmeny politiky vo vzťahu k prijatému dokumentu OSN  po jeho ratifikácii. Budeme hovoriť aj o postavení MNO v každej krajine V4 vo vzťahu k štátu a verejnej správe a o úrovni ich vzájomnej spolupráce. Počítame s dvomi prezentáciami z každej krajiny V4 (každá 20 – 30 min.)

Druhý deň stretnutia bude zameraný na aktuálne riešenia podmienok inkluzívneho vzdelávania detí a mládeže na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a na tvorbu podmienok pre celoživotné vzdelávanie a pre získavanie digitálnej zručnosti osobami so zdravotným postihnutím. Počítame s dvomi prezentáciami z každej krajiny V4 (každá 20 – 30 min.). Oficiálnym jazykom prezentácií bude angličtina.

2. a 4. okrúhly diskusný stôl sa bude konať 22. a 23. júna 2017 (príchod do Bratislavy 21. júna),  namiesto 15. a 16. Júna 2017.

Viac informácií poskytneme neskôr.

PARTNERI