NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Zmeny termínov v Projekte V4

V projekte V4 došlo k posunu termínov plánovaných stretnutí pri okrúhlych stoloch.

Viac informácií priamo na stránke Projekt V4.

PARTNERI