NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Výročné stretnutie

Výročné stretnutie
 
Dňa 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva AOZPO SR a následne Výročná schôdza členských organizácií AOZPO SR.
Hlavným bodom programu bolo prerokovanie Výročnej správy AOZPO SR a Správy o hospodárení AOZPO SR za rok 2016. Správy sú k dispozícii na tejto stránke v sekcii "O nás". 
Následne sa prediskutovali aktivity pre r. 2017. Aktuálne a plánované aktivity budú zverejnené na webe neskôr.
Súčasne sa uskutočnili doplňujúce voľby do Predsedníctva AOZPO SR na miesto p. Bernadiča, ktorý sa funkcie vzdal ešte hneď po voľbách r. 2016 pre veľkú zaneprázdnenosť v inej, v tom čase novo založenej MNO. P. Mattovičová, volená per rollam sa z neočakávaných  zdravotných dôvodov  funkcie tiež neujala. Pani Bc. Pavlína Csapaiová, sa na Výročnej schôdzi sama predstavila a poskytla svoj životopis. Následne bola všetkými hlasmi prítomných zvolená za členku Predsedníctva.

PARTNERI