NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Zasadnutie 1. a 2. Okrúhleho stola

Program. Fotografie z podujatia nájdete tu.

 

Zoznam prezentácií 1. a 2. okrúhleho stola V4 - po kliknutí na názov prezentácie si ju môžete celú prečítať

Privítanie a otvorenie projektu V4

Mária ORGONÁŠOVÁ

Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ v SR

Branislav MAMOJKA,

Výzvy po ratifikácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – perspektívy v Poľsku

Slawek BESOWSKI

Implementácia požiadaviek dokumentu OSN v Maďarsku po jeho ratifikácii

Lóránd Nagy BendegÚz

Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ v Českej republike

Jitka PELIKÁNOVÁ  

Postavenie Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v SR

Zuzana STAVROVSKÁ

Monitorovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike

Ondřej FOLK

Inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím z pohľadu EU

Jana ŽITŇANSKÁ

Tvorba podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím v SR

Mária TEKELOVÁ

Inkluzívne vzdelávanie v Poľsku vyrovnávaním vzdelávacích príležitostí pre deti s autizmom

Renata CZECH

Inkluzívne vzdelávanie v Maďarsku

Lóránd NAGY BENDEGÚZ

Inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím v Českej republike

Dagmara LANZOVÁ

Hodnotenie úrovne digitálnej gramotnosti ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Anna ONDREJKOVÁ

 

 

PARTNERI