NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Zasadnutie 3. a 4. Okrúhleho stola

Program zasadnutia 3. a 4. Okrúhleho stola nájdete TU.

Pozrite si tiež fotografie z podujatia.

 

Zoznam prezentácií 3. a 4. okrúhleho stola V4po kliknutí na názov prezentácie si ju môžete celú prečítať

Aktuálna legislatíva v oblasti sociálnej starostlivosti z hľadiska plnenia požiadaviek Dohovoru OSN

Milan MĚCHURA                       

Spoločenský život a možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v Maďarsku

Monika MADAI                                                  

Posudzovanie nároku na sociálne dávky v ČR

Leoš SPÁČIL 

Pokrok v deinštitucionalizácii v Poľsku

Slawek BESOWSKI      

Program deinštitucionalizácie na Slovensku

Miroslav CANGÁR                  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Leoš SPÁČIL

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Viera ZÁHORCOVÁ

Podpora rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom v kontexte včasnej intervencie.

Erika TICHÁ

Včasná intervencia v Poľsku

Blanka RUDY  

Zdravie a zdravotné postihnutie v Maďarsku

Monika MADAI                                           

Využívání  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v ČR

Olga ŠVESTKOVÁ                                          

Využívanie ICF v Poľsku

Rafał SKRZYPCZYK                      

Aktuálna zdravotno - sociálna posudková činnosť na Slovensku. Demo-verzia využitia elektronického číselníka pri alfa-numerickom kódovaní funkcií       

Mária ORGONÁŠOVÁ

                           

 

 

PARTNERI