NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Vzácny človek a blízky priateľ nás navždy opustil

Vo štvrtok  29.6. 2017 v noci nás opustil jeden z najvzácnejších ľudí  v SR, v minulosti vrcholový športovec -  viacnásobný majster Československa, zakladateľ a predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga  a úžasný filantrop Peter Kurhajec. Neočakávaný odchod tohto výnimočného človekaTop of Form znamená ťažko nahraditeľnú stratu pre mnohých ľudí, ktorí sa trápia, ale najmä pre mládež, vstupujúcu do života s veľkými ideálmi a ambíciami. Bol osobnosťou, vzorom človeka, ktorý myslel viac na iných, ako na seba, všímal si najmä dobro a posúval ho dopredu. V poslednom čase často citoval odkaz nášho  veľkého humanistu, Dona Antónia Srholca, ktorý nás opustil začiatkom minulého roka: "Pomôž, keď môžeš". Peter Kurhajec tiež v tomto duchu žil a konal. O jeho náhlom odchode vieme od včera, ale ťažko sa z toho spamätávame. Bol našim blízkym spolupracovníkom, členom Správnej rady účtu „Slovensko bez bariér“, priateľom a vzácnym sponzorom ľudí so zdravotným postihnutím. Bude nám v dnešnej dobe veľmi chýbať. R.I.P.

                                                 

PARTNERI