NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Rodina Petra Kurhajca nám oznámila miesto a čas rozlúčky

S milovaným Petrom Kurhajcom sa rozlúčime v krematóriu dňa 6.7.2017 (štvrtok) o 13.15 hodine. Všetkých nás nosil vo svojom srdci, prinesme mu namiesto kytičky kvetov srdiečko v akejkoľvek podobe, s odkazom lásky k nemu.

                                                

PARTNERI