NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

Konferencia projektu V4

Záverečná konferencia k projektu: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR v rámci projektu o uplatňovaní  dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v krajinách V4, na záverečnej Medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 3. novembra 2017, odprezentovala nielen výsledky analýzy  zo záverov predchádzajúcich štyroch okrúhlych diskusných stolov, ale účastníci konferencie, na ich základe schválili aj Výzvu vládam všetkých štyroch Vyšehradských krajín na urýchlené prijatie konkrétnych opatrení v záujme efektívnej implementácie dokumentu OSN: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Program konferencie

Záverečná správa

Fotografie z podujatia

     

PARTNERI