NAŠI SPONZORI A PARTNERI: 

 

ĎAKUJEME VÁM ! 

 

2 percentá z daní

Tlačivá na stiahnutie: Potvrdenie a Vyhlásenie

Postup pri poukázaní 2% z dane pre právnické osoby, fyzické osoby a zamestnancov

Dotýka sa nás to všetkých!

Vážení priatelia, spolupracovníci, prispievatelia pre pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím,

v Európskej únii žije 16 % obyvateľov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. V Slovenskej republike je táto situácia alarmujúcejšia. Dá sa povedať že v každej rodine sa vyskytuje aspoň jeden prípad človeka ktorý má zdravotné problémy s následkami. Systém pomoci týmto občanom zo strany štátu je nedostatočný. Musíme si pomôcť navzájom.    
Prečo vôbec darovať 2%? Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu - Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Predovšetkým srdečná vďaka za doterajšie porozumenie, spoluprácu a štedrosť v prispievaní na účet "Slovensko bez bariér" ktorého správcom je naša organizácia. Tešíme sa, že vďaka Vám môžeme výrazne zvyšovať kvalitu života ľudí a rodín, u ktorých došlo v dôsledku úrazu, choroby, resp. poruchy  vývinu k takej zmene zdravotného stavu, že sami nedokážu zvládnuť svoju životnú situáciu. Znova sa preto uchádzame o Vašu priazeň a obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste sa stali jedným z dobrovoľných prispievateľov na náš účet "Slovensko bez bariér" aj formou poskytnutia 2% z Vašej dane.

ĎAKUJEME ZA VŠETKÝCH, KTORÝM VĎAKA VAŠIM 2 %

BUDEME  POMÁHAŤ !!!

Ako prijímateľa uveďte:

Obchodné meno alebo názov: Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 05, Benediktiho ul. 5
Právna forma:                          Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30808405

Poznámka: Vyplňuje sa len IČO, SID naša organizácia nemá pridelené              

Ďakujeme !

 

 


 

 

 

 

PARTNERI